ציסטות נרתקיות

ציסטה נרתיקית מתבטאת בתחושת מלאות או גוש הממוקמים באיזור העריה (פתח הנרתיק) או בעומק הנרתיק.

הגורם השכיח להיווצרות ציסטה בפתח הנרתיק הינו חסימה של בלוטת ברטולין (Bartholin gland). זהו מקבץ של תאים היוצרים נוזל סיכוך המופרש לחלל מרכזי ומשם מתנקז לפתח הנרתיק ותורם ללחות וסיכוך הנרתיק.

חסימת הניקוז של הבלוטה מובילה ליצירת גודש באגן הניקוז ולמעשה נוצר מעין גוש, אגירת נוזל בבלוטת ברטולין עשויה להוביל לזיהום  של הנוזל הכלוא בחלל הבלוטה. זיהום לרוב מתבטא בכאב עז עד כדי קושי בישיבה.

ניקוז בלוטת ברטולין:
במקרים של חסימת בלוטת ברטולין ללא זיהום ניתן לבצע מעקב שמרני או ניקוז על פי התסמינים, במקרים של זיהום (Bartholin abscess) יש צורך לבצע ניקוז ויצירת פתח אשר ייאפשר את המשך ניקוזה גם בעתיד.

את הניקוז ניתן לבצע ע”י:
1.החדרת צינורית (Word catheter) לחלל הבלוטה והשארתה למשך מספר שבועות, הפעולה מתבצעת לרוב תחת הרדמה מקומית.
2. ביצוע חתך ותפירת השוליים לצורך שימור פתח הניקוז (Marsupalization) לרוב תבוצע הפעולה תחת הרדמה כללית קצרה.
* הסיכוי להישנות לאחר ניקוז עומד על כ-10%.