כ 50% מהנשים שילדו בלידות נרתיקיות מדווחות על שינוי במבנה הנרתיק, מרביתן תתארנה תחושת “רפיון” של הנרתיק.
כ 10%-20% מהנשים פונות לקבלת טיפול בגין שינויים אלה. בשנים האחרונות יותר ויותר נשים אינן מוכנות להשלים עם התסמינים ופונות לקבלת טיפול.

כ10% מהנשים תעבורנה הליך כירורגי (ניתוח) לתיקון צניחת אברי האגן או דליפת שתן לא רצונית. מרבית המנותחות בגין צניחת אברי האגן הינן נשים בעשור השביעי לחייהן.

באשר לניתוחים בגין לדליפת שתן במאמץ אותרו שתי קבוצות של נשים בעשור החמישי ובעשור השביעי לחייהן.

התרשים הבא מובא ממחקרו של ד”ר חייא בדבר ניתוחים לשיקום צניחת אברי האגן ודליפת שתן במדינות ה-OECD

Haya et al American Journal of Obstetrics an Gynecology
Haya N, Baessler K, Christmann-Schmid C, et al. Prolapse and continence surgery in countries of the Organization for Economic Cooperation and Development in 2012. Am J Obstet Gynecol 2015;212:755.e1-27.

עד כמה שכיחה צניחת אברי האגן?

שתפ/י את המאמר