צניחת אברי האגן לרוב מתבטאת בתחושת רפיון של הנרתיק או תחושה של מעין “גוש” המתבלט בין שפתי הפות. התחושה מתגברת בעת עמידה ממושכת ומאמצים פיסיים כגון הרמת משאות ומוטבת לאחר שכיבה ממושכת. מרבית הנשים מתארות כי התסמינים קלים יותר בעת הקימה בבוקר ומחמירים במהלך היום.

לרוב צניחת אברי האגן אינה מביאה לכאב אך חלק מהנשים סובלות מקושי בהתרוקנות השתן או הצואה. הליכה תכופה לשירותים והפרעה בשליטה על השתן אשר נדונה בדף מידע נפרד.

לצניחת אברי האגן דמיון רב לבקע (Hernia) בשני המקרים מדובר בחולשה של הרקמות התומכות. רצפת האגן מורכבת ממרקם של שרירים רצועות וקרומים, חולשה של רקמות אלה מאפשרת התבלטות של האיברים והתוצאה הינה צניחת אברי האגן.

תמונה זו מציגה את המנח התקין של הרחם שלפוחית השתן והחלחולת (רקטום) ביחס לנרתיק.

הנרתיק נחלק לשלושה מדורים:

1.     המדור הקדמי- זוהי צניחת הדופן הקדמית של הנרתיק הגובלת בשלפוחית השתן.

2.     המדור האחורי-זוהי צניחת הדופן האחורית של הנרתיק הגובלת ברקטום ובפי הטבעת.

3.     המדור העליון-כיפת הנרתיק הגובלת ברחם.

צניחת הדופן הקדמית-Cystocele
הדופן הקדמית של הנרתיק גובלת בשלפוחית השתן והשופכה ונתמכת ע”י רקמה סיבית (Endopelvic Fascia) פגם במחיצה מביא להתבלטות הדופן הקדמית של הנרתיק (צניחה קדמית  “ציסטוצלה” –Cystocele או “צניחת שלפוחית השתן”). צניחה מתקדמת של מדור זה יכול להביא להתעוותות צינור השופכה וקושי בהטלת שתן, נשים עם ציסטוצלה המעוניינות בתיקון ניתוחי של הצניחה תעבורנה תיקון של הדופן הקדמית של הנרתיק.
השלפוחית והשופכה מופרדות מהנרתיק ע”י שכבה של רקמה סיבית הנקראת Pubocervical Fascia. שכבה זו מונעת את התבלטות השלפוחית אל הדופן הקדמית של הנרתיק. פגם בתמיכה של הדופן הקדמית של הנרתיק ובעיקר בשופכה יכול להביא לדליפת שתן במאמץ (Stress Urinary Incontinence ), דליפת שתן תוך שיעול, עיטוש,הרמת משאות, ריצה או , צחוק.

צניחה של הדופן האחורית- Rectocele
בין הנרתיק לדופן הרקטום מצויה רקמה סיבית (Rectovaginal Fascia) היוצרת מחיצה המונעת את דחיקת הנרתיק ע”י הרקטום, כאשר תמיכה זו נפגעת מתקבלת התבלטות של הדופן האחורית של הנרתיק (Rectocele) היכולה ליצור תחושה של לחץ ובדרגות מתקדמות להביא להפרעה לקושי בהטלת צואה. נשים עם רקטוצלה המעוניינות בתיקון ניתוחי של הצניחה תעבורנה תיקון של הדופן האחורית של הנרתיק.

תתכן גם צניחה משולבת של הדופן הקדמית והדופן האחורית של הנרתיק “ציסטו-רקטוצלה”  (Cysto-rectocele).

צניחת המדור העליון של הנרתיק- צניחת רחם Uterine Prolapse:
הרחם ממוקם בחלקו העליון של הנרתיק. הרחם נתמך ע”י מערכת של רצועות המקשרות בינו לבין עצמות האגן. כאשר נוצר כשל/חולשה ברצועות אלה מופיעה “צניחת רחם”- התבלטות של הרחם לתוך הנרתיק ובדרגות מתקדמות אף מחוץ לנרתיק (כמוצג בתמונה), נשים אלה מדווחות על התבלטות של “גוש” בין שפתי הפות.

,

המבנים התומכים ברחם:
הרצועות הקרדינליות מקשרות בין צוואר הרחם לעצמות האגן
הרצועות האוטרו-סקרליות (Utero-Sacral Ligaments) מקשרות בין חלקו האחורי-תחתון של הרחם וצוואר הרחם לבין עצמות האגן. פגם ברצועות אלה יכול להביא לצניחה של הרחם/ צניחת כיפת הנרתיק בנשים לאחר כריתת רחם.

בתמונה זו מוצגים הרחם השחלות והחצוצרות עם הרצועות התומכות.

מהי צניחת אברי האגן

שתפ/י את המאמר